Advokátní kancelář Hradec Králové

Naše kancelář poskytuje komplexní právní služby českým klientům v rozmanitých oblastech českého práva. Právní služby poskytujeme zejména v oblastech korporátního práva (včetně přeměn obchodních společností), energetiky, správního práva, trestního práva, rodinného práva, pracovního práva, insolvenčního práva a v mnoha dalších oblastech práva civilního, zejména pak pokud jde o práva k nemovitostem a vymáhání pohledávek. 
Zastupování klientů před správními orgány, soudy a v rámci rozhodčích řízení je samozřejmostí.
Advokátní kancelář

JUDr. Tomáš Kaplan

Působím od roku 2008 jako advokát. Přičemž od roku 2012 působím jako samostatný advokát na adrese Havlíčkova 404/2 v Hradci Králové.
Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Kaplan nabízí klientům komplexní právní služby

Díky výborné znalosti právního a podnikatelského prostředí na území celé ČR poskytuje právní poradenství pro fyzické osoby a společnosti všech velikostí.
JUDr. Tomáš Kaplan

Právní služby

Obchodní právo

Více informací

Občanské právo

Více informací

Trestní právo

Více informací

Korporátní právo

Více informací

Rodinné právo

Více informací

Pracovní právo

Více informací

Správní a přestupkové právo

Více informací

Insolvenční právo

Více informací

Advokátní úschova

Více informací
Napište nám
S čím vám můžeme pomoci?

JUDr. Tomáš Kaplan
advokátní kancelář
© 2024 JUDr. Tomáš Kaplan | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů